Jupiter conjunct Saturnus

Op 21 december 2020 zal astrologische na lange tijd Jupiter conjunct Saturnus komen te staan. Dit zal 0º in Waterman zijn.

Welke astronomische planeet standen en gebeurtenissen zijn er in 2020?

In januari 2020 hadden we al de Pluto conjunct Saturnus conjunctie, beide in steenbok. Op maandag 21 december 2020 gebeuren er de volgende feiten. De astronomische winter treedt in, en Jupiter en Saturnus staan nu in conjunctie met elkaar, beide in Waterman.

Welke astrologische waarden kennen deze planeten mijn inziens?

Jupiter is astrologisch de planeet van wijsheid, hogere studies, filosofie, buitenland, expansie. Saturnus is daarentegen astrologisch de planeet van: regels, de wet, de overheid, structuur, geweten, en ernst. Klassiek in de Westerse astrologie staat een conjunctie voor een 0º verhoudingsgewijs twee punten. Dit contrast met een oppositie van 180º waarin planeten tegenover elkaar staan. Een conjunctie is dus eigenlijk een opmaak van de balans tussen twee krachten. In dit geval Jupiter en Saturnus. Er zal richting moeten komen aan dit aspect door beide planeten, alwaar één van de planeten: de leidende rol en de ander de volgende rol zal krijgen. Dit is waar het symbool van Mars aan de orde komt of anders gezegd; wat zal de ontwikkeling worden van de conjunctie van Jupiter conjunct Saturnus gaan worden? Gezien het astronomisch gelijktijdig intreden van het winter solstitium en de conjunctie van Jupiter en Saturnus, zal Jupiter (00º 25´) dus volgens mij gestaag de basis gaan vormen voor de richting gaan geven aan deze specifieke conjunctie met Saturnus (00º 27´). De omlooptijd van Jupiter (+/- 0,08º per dag per dierenriemteken) is immers sneller dan die van Saturnus (+/- 0,04º per dag per dierenriemteken).

• Collectief:

Collectief zullen we de ontwikkelingen van Jupiter in 0º Waterman zich gaan uitbreiden; wereldwijd in dubbel zo snel tempo. Dit zal zijn effect gaan hebben op de (collectieve) regels, de wet, de overheid, structuur, geweten, en ernst, in de wereld. Er zal een nieuwe frisse wind van ideeën en overtuigen gaan waaien, die de mensen weer eerlijk en oprecht met elkaar zal pogen te verbinden. Ook een beroep op de gemeenschap om elkaar te helpen en / of samen te leven in groepen of ander collectief verband zal toenemen; omdat de oude systemen en structuren van Saturnus simpelweg niet meer voldoen en / of zijn vol te houden. Niet geweten en ernst zullen majeur in de basis staan, maar: medemenselijkheid en mededogen zullen gaan prevaleren in de basis van Saturnus zijn: geweten en ernst doordat Jupiter in Waterman daaraan richting zal geven. Dat zal dus ook conflicten met zich meebrengen, waarvan de uiting van Covid-19 er één is. En dat is gezien de huidige wereldontwikkeling ook wel nodig: de medemenselijkheid is aan het tanen in de wereld, en zichzelf kunnen verantwoorden is tegenwoordig niet meer aan de orde. Collectief is dat ook in Nederland aan de orde. In de wereldwijde corruptie index kwakkelen wij rond de 10e plaats van de wereld, als één van de rijkste landen. Ook de ernst is tegenwoordig door middel van “normvervaging” getaand. We zien dat in Nederland in het bijzonder bij de handhaving en handhavers van de wet, die zich meer en meer gewelddadiger en agressiever opstellen naar burgers toe. En niet alleen in de Covid-19 crisis. Maar ook andersom burgers die het recht in eigen hand nemen tegen handhavers van de wet. De boze boeren, de anti-Covid-19 protestanten, zijn daarvan concrete voorbeelden in Nederland. In het buitenland zien we in Amerika een soortgelijk tendens door de Black Live Matters beweging. Welzijns-innovatie zal dus op termijn een totaal nieuwe structuur en overtuiging in Nederland en de rest van de wereld gaan krijgen. Dit zal op een vrijgevochten, innovatieve en nuchtere manier gaan plaats vinden. Aangezien we op de wijze waarop de gehele mensheid nu leeft; wij niet lang meer kunnen bestaan. De Covid-19- en stikstofcrisis zijn daarvan een voorbeeld in Nederland.

• Individueel

Uiteraard zal ook op individueel niveau deze verandering merkbaar gaan worden. Afhankelijk wat je zonneteken is, en hoe de verder verdeling van de planten, huizen, en aspecten in de geboorte horoscoop staan zal deze nieuw constellatie: een goede of minder goede invloed gaan uitoefenen. Vooral voor de lucht – en vuurtekens zal Jupiter in Waterman overwegend een positieve invloed hebben. Voor de Aarde- en watertekens zal dat wat minder direct, en neutraler uitpakken. De dogmatiek en respectievelijk flegmatiek van de aarde- en watertekens wordt immers; plots klap doorbroken. Voor zowel aarde- al watertekens een regelrechte beleving.

Wat nu?

Het Griekse mythische verhaal over Kronos (Saturnus) lijkt zich heden te herhalen. De saturnale invloeden van Kronos verzetten zich hevig tegen de waarlijk hemelse wil van Ouranos. Echter Zeus (Jupiter) zal toch de hemels wil van Ouranos (Uranus, de heerser van Waterman) gaan bevrijden bij Kronos en hem daarin verslaan. Realiseer je dat we in een enerverende tijdsfase zitten. Alle vooruit gangen die de mensheid heeft geboekt, goed en slecht, ging vooraf met “een crisis”. Saturnus (in steenbok) conjunctie met Pluto (in steenbok) in januari 2020 was dus volgens mij de initiator voor de te komen veranderingen van Jupiter (in Waterman) conjunct Saturnus (in Waterman). Als er uit de geschiedenis van de mensheid iets blijkt, dan is dat: zonder crisis de mensheid niet tot inzicht, verandering, en / of (tijdelijke) verbetering komt. We hadden de 1e en 2e wereldoorlog nodig om ons daarna te realiseren als mensen, dat het beter is om (vooruitstrevend) de vrede te behouden, dan de oorlog aan te gaan. Dat deze realisatie na de 2e wereldoorlog tijdelijk verbetering bewerkstelligde en van korte duur was daarna, en heden weer aan revisie en innovatie onderhavig is naar de huidige (collectieve) tijdsgeest van Waterman, is geen geheim. Op naar de revolutie van het nieuwe welzijn te starten op 21 december 2020 door middel van Jupiter (in Waterman) conjunct Saturnus (in Waterman). astroreflections.com