Sterrenbeeld Haan

Sterrenbeeld Haan is het tiende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem.

De positieve karaktereigenschappen van de Haan: onbevangen, kleurrijk, beschermend naar vrienden, familie en relaties, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen en huiselijk.

De negatieve karaktereigenschappen van een Haan: stijf, lichtelijk anti-sociaal, drukdoend (maar niet druk werkend), opschepperig en overdreven in reacties en opinies.