Sterrenbeeld Konijn

Sterrenbeeld Konijn, ook wel Haas genoemd, is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem.

De positieve karaktereigenschappen van de Konijn: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.

Saillant feitje: In sommige Chinese horoscopen, met name in Vietnam, is het konijn vervangen door ‘kat’. Het konijn is volgens de Sino-Vietnamese uitspraak van het Chinese karakter 卯 (en huidige Vietnamese schrijfwijze ervan) Mão (Mẹo). “Mẹo” is, een toon verschillend in de intonatie, bijna homofoon aan “mèo”, Vietnamees voor kat. Mogelijk is hierdoor, door een verkeerd aangeleerde manier van uitspreken, of een verkeerd aangeleerde interpretatie van de Sino-Vietnamese uitspraak over de jaren/eeuwen heen, konijn veranderd naar kat. Eigenlijk is dit strijdig met het verhaal over het ontstaan van de Chinese dierenriem: de kat kwam door toedoen van de rat te laat om een jaar naar zich vernoemd te krijgen (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(astrologie).