Sterrenbeeld Aap

Sterrenbeeld Aap is het negende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem.

De positieve karaktereigenschappen van de Aap: vrolijk, vol energie en creativiteit, probleemoplossende aard, slecht in het vergaren en behouden van materialen (niet materialistisch), vrijgevig en heeft charme en gevoel voor humor.

De negatieve karaktereigenschappen van een Aap: komt soms diplomatiek over, maar bedoeld dit niet verkeerd. Soms zeggen ze hierdoor niet de waarheid om te voorkomen dat iemand zich gekwetst voelt. Zijn eigen emoties verbergt de Aap echter niet. Pas op voor zijn soms onredelijke gedrag. Hij zal trachten zichzelf en anderen er van te overtuigen dat hij het juiste heeft gedaan.

Qua liefde passen Ratten, Ossen, Tijgers, Konijnen en Draken het beste bij de Aap. Afhankelijk van het karakter van de Aap kan deze al dan niet goed overweg met de Slang. Een Hond kan lijden onder een relatie met een Aap, omdat de Aap te dominant is. Voor Schapen en Hanen is dit meer onzeker te noemen. De aap en het Varken hebben een wederzijdse bewondering voor elkaar, maar van liefde komt het zelden.