Yin en Yang Uitleg

Yin en Yang zijn als Water en vuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Yin en yang zijn elkaars tegenpolen zowel op Aarde als in de hemel. Ze zijn tegengesteld aan elkaar en tegelijkertijd hebben ze elkaar nodig. Het gaat dus niet om een tegenstelling met een negatieve connotatie.

Yin wordt gerelateerd aan de donkere kant van de Maan die zich afkeert van de Zon. Yin belichaamt de vrouwelijke energie. Yang is dan weer gerelateerd aan de Zon die stralend aan de hemel staat, en belichaamt de mannelijke energie.

  • Yin en Yang zijn in alles aanwezig. Ieder bezit zowel de ene als de ander kant.
  • Yin of Yang bestaan pas in relatie tot het andere.
  • Yin en Yang hebben elkaar nodig en kunnen nooit zonder elkaar.
  • Yin en Yang vormen een continuüm. Yin kan Yang worden en omgekeerd.

Het goede evenwicht vinden: Yin en Yang

In de moderne samenleving kennen we het Yin/Yang-symbool als hét logo dat staat voor balans, een wereld zonder conflicten en gelijkwaardigheid. Tegenpolen zoals wit en zwart, koud en warm, slank en obesitas, baby en bejaarde, micro en macro zijn in beginsel aanvullingen op elkaar die niet zonder elkaar kunnen.

Dit wil niet zeggen dat ze in evenwicht tot elkaar staan. Deze onlosmakelijke elementen bestrijden elkaar. Ze bereiken hun balans net door dit gevecht, waarbij het niet de bedoeling is dat het ene element het andere overheerst, omdat van nature uit (zoals in de Tao) in de kern elementen van beide tegenpolen werden ingebed. Rondom is de antithese tussen de polen sterk aanwezig, maar op weg naar het centrum kom je in een ander segment terecht. Hier werden alle tegenstellingen opgeheven.

Mannen dienen nadrukken hun Yin oftewel hun feminiene kant de ruimte geven. Vrouwen worden hetzelfde aangeraden voor wat betref hun Yang oftewel de masculiene energie. Zowel mannen als vrouwen dienen te zoeken naar de optimale balans in hun eigen wezen. evenwicht.

Yin & Yang en de universele energie Ki

Van buiten zijn we Yang (ijverig, masculien, gewelddadig, achteloos) en innerlijk zijn we Yin (afwachtend, feminien, beïnvloedbaar, maatschappelijk bewogen).. Binnen en buiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Energie stroomt gedurig aan tussen de twee kanten. Deze stroom van energie staat ook bekend als Ki.

Ki staat voor geluksgevoel en kracht in het leven. Een blokkade in deze stroom van energie, zorgt voor een stilstand die ziekmakend kan zijn.

Wanneer we de Chinese filosofie volgen dan is iedere situatie ter wereld te wijten aan de energiebalans (Ki) of een verstoorde verhouding tussen Yin en Yang.

Ki waait met de wind mee

De Ki stroom verplaatst zich ook op andere wijze. Dit hangt af van waar de wind komt. Ki kan zowel Yin als Yang mee laten reizen.

Zuidelijke Ki

Deze Ki is van oorsprong Yang en brengt animo en vernieuwde levenskracht.

Westelijke Ki

Deze Ki is Yin van karakter en maakt ons voorzichtig en bewust van de werkelijkheid.

Noordelijke Ki

Deze Ki heeft een Yin karakter en maakt rustig en kalm.

Oostelijke Ki

Deze Ki is in oorsprong Yang en bezorgt ons levendigheid en vernieuwde inzichten.

Yin en Yang: Een teveel of een tekort?

Te weinig Yin doet je vermageren. Je bent nerveus en niet echt oip de wereld. Een overdosis Yin veroorzaakt oedeem, verstopte bronchiën, cellulitis en water in het lichaam.

Te weinig Yang maakt je moe en zorgt dat je je niet kunt concentreren. Een overdosis Yang maakt je lichaam oververhit. Hetzelfde geldt voor het mentale. Je bent kort van stof, je gezicht is rood en je bent overactief.

Yin of Yang in mindere of meerdere mate

Elk levend wezen is of Yin of Yang. Extraversie en activiteit zijn Yang, introversie en sensitiviteit zijn Yin. Indelen doen we in ‘meer Yang’ en ‘minder Yang’, en in ‘meer Yin’ en ‘minder Yin’.

Levende wezens die meer Yang en meer Yin zijn, zijn opvallender Yang of Yin dan de andere diersoorten. Diersoorten die minder Yang en minder Yin zijn, hebben Yin en Yang in een groter evenwicht.

Hierna vind je de classificatie van de diersoorten volgens Yin en Yang.

De Yin astrologische tekens:

Yin karaktertrekken – introvert en sensitief

Wijs, zelfinzicht, zelfstandig, op zichzelf, beïnvloedbaar, spiritueel, in zichzelf gekeerd, voorzichtig, in balans, activist, eigenzinnig en volgens vaste principes.

De Yang astrologische tekens:

Yang karaktertrekken – extravert en levendig

Vrolijk, zorgend, doener, passievol, aan het materiële gehecht, assertief, conservatief, een goed gestel, op het ik gericht, wisselvallig, naïef, wantrouwend, actief, serieus, jaloers.

Jaren van Yin & Yang

Yin en Yang hebben eveneens een invloed op de kalender. Sommige jaren zijn Yin, andere Yang. In de oneven Yin-jaren kun je studeren, lekker thuis blijven en aan zelfreflectie doen. In de pare Yang-jaren kun je aan je sociale contacten werken, naar buiten treden en zakelijke ondernemingen starten.

Oneven jaartallen zijn Yang en de jaren met oneven getallen zijn Yin.