Ascendanten en Descendanten

Wie dagelijks interesse heeft in zijn of haar daghoroscoop geïnteresseerd is, vraagt zich met grote waarschijnlijkheid af hoe deze worden berekend. We zijn wellicht allemaal bekend met de 12 belangrijkste sterrenbeelden en hoe deze worden gebruikt om een daghoroscoop te berekenen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat iemand te wachten staat, is het niet alleen belangrijk om je sterrenteken en je exacte verjaardag te kennen, maar ook het precieze tijdstip waarop je werden geboren. Daarbij komt meer kijken dan alleen maar je sterrenbeeld. Wanneer we alles precies willen kunnen berekenen, dan moeten we ook meer weten over ascendanten en descendanten. Daarom vertellen we je er graag wat meer over. Laten we beginnen bij de ascendant.

Wat zijn ascendanten in feite?

De ascendant is in feite niets meer of niets minder dan het secundaire sterrenbeeld dat we allemaal bij onze geboorte meekrijgen. Wanneer een kindje geboren wordt, weten we uiteraard aan de datum direct welk teken van de dierenriem de baby zal meedragen gedurende zijn of haar leven. Maar, er komt meer bij kijken. Normaal gaan we er van uit dat tijdens de geboortedag slechts een sterrenbeeld van tel is. In realiteit komen alle sterrenbeelden gedurende een dag voorbij langs de horizon. Het teken dat in het Oosten van de horizon staat tijdens de geboorte, noemen we het stijgende teken of ascendant. Wanneer een kind ‘s avonds wordt geboren, staat er een ander teken in het Oosten. Zodoende heeft een baby die ‘s avonds geboren wordt een andere ascendant. Je kunt dit stijgende teken in feite beschouwen als een soort van secundair teken.

De invloed van de ascendant op de persoonlijkheid van een mens

Hoewel bijna iedereen in de meeste gevallen alleen maar oog heeft voor het primaire sterrenbeeld of het zonneteken van een persoon, heeft de ascendant wel degelijk een grotere invloed dan we eerst zouden kunnen denken. Hoe dichter de ascendant zich bij het primaire teken bevindt, hoe sterker zijn invloed zal zijn op het leven van de nieuwe mens. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een Weegschaal die geboren wordt op het moment dat het teken Schorpioen in ascendant staat. Deze personen maken een krachtige, maar soms ietwat stuurse eerste indruk op hun omgeving. Toch zijn ze wanneer je hen beter leert kennen, best vriendelijk en aardig. Deze mensen hebben een goed gevoel voor hoe ze dingen kunnen aanpakken en werken graag en efficiënt samen met anderen.

Wat is dan de descendant?

De descendant staat op 180° van de ascendant. Dit heeft als direct gevolg dat deze recht tegenover de ascendant staat. Dit wil zeggen dat het altijd om het tegenovergestelde teken gaat als dat van de ascendant. We illustreren dit even aan de hand van een voorbeeld. Wanneer de ascendant in Ram staat, dan staat de descendant in Weegschaal. Bij een ascendant in Stier, staat de descendant dan weer in Schorpioen.

De descendant als beginpunt

Om het nog preciezer te zeggen: de descendant is in feite het beginpunt (dat in de astrologie cusp wordt genoemd) van het zevende huis van de dierenriem. In die hoedanigheid heeft de descendant altijd te maken met hoe iemand staat tegenover een partner of relaties in het algemeen. Als dusdanig staat de descendant altijd onder een sterke invloed van het sterrenbeeld de Weegschaal. Het teken Weegschaal wordt op zijn beurt dan weer beheerst door de planeet Venus. Daarom is het ook geen wonder dat de descendant in grote mate bepaalt hoe we met andere mensen omgaan.

De descendant als spiegel van de ascendant

Omwille van zijn plaats loodrecht ten opzichte van de ascendant is het geen wonder te noemen dat de descendant als het ware een spiegelfunctie uitoefent. Door de stand van onze descendant, spiegelen we ons als het ware aan de anderen die op ons levenspad komen. We krijgen met andere woorden een spiegel voorgehouden. Zo kunnen we geconfronteerd worden met onszelf en worden we zelf bewuster van onze persoonlijkheid, onze mogelijkheden en ons gedrag naar anderen toe. Zo worden we in staat gesteld om vriendschappen, relaties en familiale banden te onderhouden.

Bepaalt de descendant werkelijk onze dagelijkse contacten en relaties?

Een aantal astrologen beschouwen de descendant als het ware als een soort tegenpool van de ascendant. Deze polarisatie kan voor gevolg hebben dat iemand twee tegengestelde karaktertrekken in zich heeft en deze ook als dusdanig ervaart. Dit kan niet alleen voor een bewustwordingsproces zorgen, zoals hierboven werd beschreven, maar ook voor problemen in de communicatie, omdat men zich dan tussen twee uitersten geslingerd kan voelen. In de meeste gevallen komt het niet zover. De twee tegenpolen zorgen er in de meeste gevallen voor dat een mens goed in balans blijft en zelfbewust zal handelen m.b.t. de communicatie met anderen. Tot slot is het ook altijd belangrijk om in het achterhoofd te houden dat onze manier van communicatie niet alleen afhankelijk is van ascendanten en descendanten, maar ook van de manier waarop we door onze ouders en familieleden werden opgevoed.