Hoogsensitiviteit en de aanleg voor spiritualiteit

Hoogsensitief is een term die wordt gebruikt om iemand te beschrijven die gevoeliger is dan anderen voor prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid, geuren en emoties van anderen. Dit kan leiden tot overstimulatie en uitputting. Hoogsensitiviteit wordt gezien als een aangeboren kenmerk en niet als een ziekte of afwijking.

Valt hoogsensitiviteit te diagnosticeren?

Er is geen specifieke diagnose voor hoogsensitiviteit. Het is geen erkend medisch of psychologisch conditie, maar wordt beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk. Sommige experts beschouwen hoogsensitiviteit als een uitbreiding van de gevoeligheid die bij velen aanwezig is, maar bij sommigen meer uitgesproken is. De diagnose kan worden gesteld door een psycholoog of psychiater na een evaluatie en beoordeling van de symptomen en gedragskenmerken. Het is belangrijk op te merken dat hoogsensitiviteit niet altijd een probleem op zich hoeft te zijn en kan worden beheerd door aanpassingen in het levensstijl en het omgaan met prikkels.

Koppeling tussen hoogsensitiviteit en spiritualiteit

Alhoewel er (nog) geen doorslaggevende wetenschappelijke koppeling is gevonden tussen hoogsensitiviteit en spiritualiteit, valt het wel op dat  mensen die hoogsensitief zijn, vaak ook meer spiritueel zijn (ervaringen en inzichten).  Zij beschrijven een diepere spiritualiteit en een versterkt besef van verbinding met de natuur en de wereld om hen heen. Omdat hoogsensitieve personen vaak meer gevoelig zijn voor subtiele prikkels en emoties, kunnen ze ook meer geneigd zijn om spirituele ervaringen en bewustzijn te ontwikkelen. Mediums, zoals op SpiritChat zijn daar een goed voorbeeld van.

Dit is echter subjectief en afhankelijk van de individuele persoon en hun eigen spirituele pad. Vooralsnog is er geen bewijs om aan te geven dat hoogsensitiviteit op zich spiritualiteit veroorzaakt of bevordert.

Jupiter conjunct Saturnus

Op 21 december 2020 zal astrologische na lange tijd Jupiter conjunct Saturnus komen te staan. Dit zal 0º in Waterman zijn.

Welke astronomische planeet standen en gebeurtenissen zijn er in 2020?

In januari 2020 hadden we al de Pluto conjunct Saturnus conjunctie, beide in steenbok. Op maandag 21 december 2020 gebeuren er de volgende feiten. De astronomische winter treedt in, en Jupiter en Saturnus staan nu in conjunctie met elkaar, beide in Waterman.

Welke astrologische waarden kennen deze planeten mijn inziens?

Jupiter is astrologisch de planeet van wijsheid, hogere studies, filosofie, buitenland, expansie. Saturnus is daarentegen astrologisch de planeet van: regels, de wet, de overheid, structuur, geweten, en ernst. Klassiek in de Westerse astrologie staat een conjunctie voor een 0º verhoudingsgewijs twee punten. Dit contrast met een oppositie van 180º waarin planeten tegenover elkaar staan. Een conjunctie is dus eigenlijk een opmaak van de balans tussen twee krachten. In dit geval Jupiter en Saturnus. Er zal richting moeten komen aan dit aspect door beide planeten, alwaar één van de planeten: de leidende rol en de ander de volgende rol zal krijgen. Dit is waar het symbool van Mars aan de orde komt of anders gezegd; wat zal de ontwikkeling worden van de conjunctie van Jupiter conjunct Saturnus gaan worden? Gezien het astronomisch gelijktijdig intreden van het winter solstitium en de conjunctie van Jupiter en Saturnus, zal Jupiter (00º 25´) dus volgens mij gestaag de basis gaan vormen voor de richting gaan geven aan deze specifieke conjunctie met Saturnus (00º 27´). De omlooptijd van Jupiter (+/- 0,08º per dag per dierenriemteken) is immers sneller dan die van Saturnus (+/- 0,04º per dag per dierenriemteken).

• Collectief:

Collectief zullen we de ontwikkelingen van Jupiter in 0º Waterman zich gaan uitbreiden; wereldwijd in dubbel zo snel tempo. Dit zal zijn effect gaan hebben op de (collectieve) regels, de wet, de overheid, structuur, geweten, en ernst, in de wereld. Er zal een nieuwe frisse wind van ideeën en overtuigen gaan waaien, die de mensen weer eerlijk en oprecht met elkaar zal pogen te verbinden. Ook een beroep op de gemeenschap om elkaar te helpen en / of samen te leven in groepen of ander collectief verband zal toenemen; omdat de oude systemen en structuren van Saturnus simpelweg niet meer voldoen en / of zijn vol te houden. Niet geweten en ernst zullen majeur in de basis staan, maar: medemenselijkheid en mededogen zullen gaan prevaleren in de basis van Saturnus zijn: geweten en ernst doordat Jupiter in Waterman daaraan richting zal geven. Dat zal dus ook conflicten met zich meebrengen, waarvan de uiting van Covid-19 er één is. En dat is gezien de huidige wereldontwikkeling ook wel nodig: de medemenselijkheid is aan het tanen in de wereld, en zichzelf kunnen verantwoorden is tegenwoordig niet meer aan de orde. Collectief is dat ook in Nederland aan de orde. In de wereldwijde corruptie index kwakkelen wij rond de 10e plaats van de wereld, als één van de rijkste landen. Ook de ernst is tegenwoordig door middel van “normvervaging” getaand. We zien dat in Nederland in het bijzonder bij de handhaving en handhavers van de wet, die zich meer en meer gewelddadiger en agressiever opstellen naar burgers toe. En niet alleen in de Covid-19 crisis. Maar ook andersom burgers die het recht in eigen hand nemen tegen handhavers van de wet. De boze boeren, de anti-Covid-19 protestanten, zijn daarvan concrete voorbeelden in Nederland. In het buitenland zien we in Amerika een soortgelijk tendens door de Black Live Matters beweging. Welzijns-innovatie zal dus op termijn een totaal nieuwe structuur en overtuiging in Nederland en de rest van de wereld gaan krijgen. Dit zal op een vrijgevochten, innovatieve en nuchtere manier gaan plaats vinden. Aangezien we op de wijze waarop de gehele mensheid nu leeft; wij niet lang meer kunnen bestaan. De Covid-19- en stikstofcrisis zijn daarvan een voorbeeld in Nederland.

• Individueel

Uiteraard zal ook op individueel niveau deze verandering merkbaar gaan worden. Afhankelijk wat je zonneteken is, en hoe de verder verdeling van de planten, huizen, en aspecten in de geboorte horoscoop staan zal deze nieuw constellatie: een goede of minder goede invloed gaan uitoefenen. Vooral voor de lucht – en vuurtekens zal Jupiter in Waterman overwegend een positieve invloed hebben. Voor de Aarde- en watertekens zal dat wat minder direct, en neutraler uitpakken. De dogmatiek en respectievelijk flegmatiek van de aarde- en watertekens wordt immers; plots klap doorbroken. Voor zowel aarde- al watertekens een regelrechte beleving.

Wat nu?

Het Griekse mythische verhaal over Kronos (Saturnus) lijkt zich heden te herhalen. De saturnale invloeden van Kronos verzetten zich hevig tegen de waarlijk hemelse wil van Ouranos. Echter Zeus (Jupiter) zal toch de hemels wil van Ouranos (Uranus, de heerser van Waterman) gaan bevrijden bij Kronos en hem daarin verslaan. Realiseer je dat we in een enerverende tijdsfase zitten. Alle vooruit gangen die de mensheid heeft geboekt, goed en slecht, ging vooraf met “een crisis”. Saturnus (in steenbok) conjunctie met Pluto (in steenbok) in januari 2020 was dus volgens mij de initiator voor de te komen veranderingen van Jupiter (in Waterman) conjunct Saturnus (in Waterman). Als er uit de geschiedenis van de mensheid iets blijkt, dan is dat: zonder crisis de mensheid niet tot inzicht, verandering, en / of (tijdelijke) verbetering komt. We hadden de 1e en 2e wereldoorlog nodig om ons daarna te realiseren als mensen, dat het beter is om (vooruitstrevend) de vrede te behouden, dan de oorlog aan te gaan. Dat deze realisatie na de 2e wereldoorlog tijdelijk verbetering bewerkstelligde en van korte duur was daarna, en heden weer aan revisie en innovatie onderhavig is naar de huidige (collectieve) tijdsgeest van Waterman, is geen geheim. Op naar de revolutie van het nieuwe welzijn te starten op 21 december 2020 door middel van Jupiter (in Waterman) conjunct Saturnus (in Waterman). astroreflections.com

Kunnen voorgevoelige dromen de toekomst voorspellen?

De droom intrigeert, hij maakt zich zorgen, hij fascineert. Het wordt echter op een rationele manier uitgelegd. Wanneer komt het voor? Wat gebeurt er in de hersenen als we dromen? Kunnen we de inhoud van onze dromen beheersen?

Is de voorgevoelige droom mogelijk? Het volstaat dat een droom in de buurt komt van een belangrijke gebeurtenis die zich toen voordeed om ervan overtuigd te zijn een glimp van de toekomst op te vangen. Maar wetenschappelijke ervaring heeft tot dusver geen dergelijk fenomeen aangetoond.

Kunnen we de toekomst voorspellen

De voorgevoelige droom onthult onze angsten. De voorgevoelige droom houdt iedereen wakker! Aanwezig in de literatuur, met name bij Maupassant, intrigeert het. Maar moeten we de dromerige kracht de vrije loop laten om de toekomst te kunnen voorspellen?

De voorgevoelige term komt uit het Latijnse pre, wat betekent voor en monere, wat betekent waarschuwen. Er zou dus een voorgevoelige droom zijn om te waarschuwen voor iets in de maak. Tussen de twijfel die door wetenschappelijke experts en dromers te goeder trouw, overtuigd van wat ze zagen, werd geuit, wordt de voorgevoelige droom besproken.

Freud ondersteunt in zijn boek The Interpretation of Dreams dat de droom zijn oorsprong in het verleden heeft omdat de gebeurtenissen in het persoonlijke leven de dagelijkse dromen beïnvloeden. Zo vinden we gezichten, mensen, plaatsen die iedereen kent in zijn universum en brengt ze over naar het onbewuste. De emotionele band is sterk in dromen, vandaar de indruk dat we dromen van dingen die in het verleden zijn gebeurd.

In de film Minority Report van Steven Spielberg gebruikt de politie van Washington dromers die misdaad kunnen voorspellen. Geïnspireerd door een kort verhaal van Philip K. Dick, neemt deze film het idee van een voorgevoel tot het uiterste door.

De toekomst voorspellen: een menselijke droom

Zich bewust van zijn beperkte wereld en van zijn gegeven tijd, heeft de mens altijd geprobeerd zijn toekomst te raden om zijn angsten te kalmeren. Voorafgaande dromen zouden dus onze verlangens en onze angsten dragen.

Mensen zijn dol op dergelijke toekomstvisies en sluiten snel oorzaak-gevolg-relaties wanneer er alleen maar toevalligheden zijn. Tussen de overtuiging van sommigen en de sceptische geest van anderen, heeft de voorgevoelige droom nog een paar zoete nachten in het verschiet.

We horen vaak dat de droom alleen tijdens de REM-fase plaatsvindt: is dit het geval?

Als je de strikte definitie overweegt, ja. Op dit punt in de cyclus vinden de meest geconstrueerde, meest uitgebreide maar ook meest emotioneel geladen dromen plaats. We zijn in actie, deze dromen kunnen heel intens, heel precies zijn.

Maar ook tijdens langzame slaap kan men dromen. Het zullen eerder gedachten zijn, er is geen scenario. Wat betreft de slaapfase, het is bevorderlijk voor de restanten van waken. Als je de Tetris-videogame meerdere uren per dag speelt, dwalen je gedachten meestal af en zie je kleine stenen opgestapeld in je verbeelding.

Wat gebeurt er precies in de hersenen en in ons organisme ten tijde van de droom

In tegenstelling tot de langzame slaapfase lijkt de cortex wakker te worden: de ervaring heeft geleerd dat een zeer nuttige neurotransmitter, acetylcholine, weer van kracht wordt tijdens de REM-slaap. Sommige neurale netwerken zijn hypergepolariseerd, wat betekent dat ze werken, net als tijdens de ontwakingsfase.

Het brein gaat zelfs zo ver als het zich voorstelt: het ziet, het voelt, het hoort, het doet. Als we dromen, zijn we de echte acteurs van onze droom, we leven echt dingen. Maar, en dit is de bijzonderheid van de droom, het vertaalt zich niet fysiek.

De motorische cortex werkt, maar wordt niet omgezet in een gebaar. We kunnen niet meer bewegen, het lichaam is alsof het geblokkeerd is. Het is een soort reflex om onze hersenen te beschermen: als wat we leven in onze dromen zich vertaalt in realiteit, zouden we ons zorgen moeten maken.

We zouden regelmatig uit bed vallen en er zouden meer serieuze dingen met ons gebeuren als we konden opstaan en proberen te implementeren wat we in gedachten hadden!

Nieuwe telescoop? Sterrenbeeld opzoeken kan met een telescoop

Heb je een telescoop gekocht? Gefeliciteerd – je bent op weg om veel verbazingwekkende dingen in de nachtelijke hemel te ontdekken en je kunt zelf je horoscoop lezen. Of het nu gaat om een lange, gestroomlijnde buis of een compact wonder van computergestuurde tovenarij, elke nieuwe telescoop heeft zeker een eigenaar om het uit te proberen. Leer hoe je een telescoop correct gebruikt en hoe je een horoscoop kunt lezen!

Tips gebruik telescoop en horoscoop lezen

“Hier zijn twee belangrijke tips”, adviseert Robert Naeye, hoofdredacteur van Sky & Telescope magazine over het gebruik van een telescoop. “Zet je telescoop eerst binnenshuis neer en zorg ervoor dat je begrijpt hoe alles werkt voordat je hem ’s nachts uittrekt. Proberen om onbekende knoppen en instellingen in het donker en de kou te achterhalen is niet leuk.
“Ten tweede,” voegt hij eraan toe, “wees geduldig. Breng tijd door met elk hemelobject dat je kunt vinden en leer het echt kennen”. Te veel gebruikers van de eerste telescoop verwachten een Hubble-achtige helderheid en kleur in het oculair – terwijl de meeste astronomische objecten in feite zeer zwak zijn voor het menselijk oog. En ons nachtzicht ziet bijna alles als grijstinten. Veel van wat het heelal te bieden heeft is subtiel en natuurlijk heel ver weg.
Aan de andere kant, de Maan en planeten en helder en gemakkelijk te vinden. Dit zijn uitstekende eerste doelwitten voor ontluikende hemelwachters die leren hoe ze een telescoop moeten gebruiken.

Leren hoe je een telescoop moet gebruiken om de maan te bekijken

De Maan is een hemellichaam dat altijd indruk maakt in een telescoop. Het is onze dichtstbijzijnde buurman in de ruimte – groot, helder, prachtig somber, en slechts een kwart miljoen kilometer verderop. Dit maakt de Maan een prachtig doelwit voor zelfs het meest eenvoudige astronomische instrument. Een amateur-telescoop kan je goed de Maan laten bekijken.
Leer hoe je een telescoop kunt gebruiken om de duizenden inslagkraters en de donkere “zeeën” van de maan te verkennen, uitgestrekte lavavlaktes die miljarden jaren geleden gevormd zijn. De kraters verschijnen in het scherpste reliëf langs de lijn die dag en nacht de maan van elkaar scheidt, de zogenaamde terminator. Hier komt het zonlicht met een lage helling naar binnen en vallen de schaduwen sterk op. 1. Lees reviews van Telescoop-Expert Frank op NederlandReview

Jupiter

Jupiter stijgt rond het einde van de avondschemering, het hoogste punt rond 1 uur ’s morgens lokale tijd. Deze reuzenplaneet overtreft elke ster of planeet in de nacht, behalve Venus. Jupiter is de koning der planeten en het meest interessant voor een kleine telescoop. Het is groot, het is helder, het heeft wolkengordels en het heeft manen die interessante dingen doen.
Zelfs bij 50× of 100×, moet je in staat zijn om twee schemerige bruine banden in Jupiter’s mid-sectie te onderscheiden.

Hoe werkt een Paragnost en wat kun je verwachten?

Zolang de mensheid bestaat vragen mensen aan paragnosten contact te maken met de andere wereld, de paranormale wereld. Vragen over de liefde en over een overleden dierbare worden het meest gesteld aan paragnosten. Iemand die een paragnost bezoekt doet dit niet zomaar. Men heeft een vraag of probleem waarbij niemand kan helpen. Er is veel verwarring rondom de gaven en werkwijzen van paragnosten.

De gaven van een Paragnost

De zintuigen van een paragnost zijn zeer goed ontwikkeld waardoor hij of zij meer kan zien, horen, voelen of ruiken dan de meeste mensen. Een paragnost heeft één of meerder gaven, veelal zijn paragnosten met deze bijzondere eigenschappen geboren. De meest voorkomende en bekendste gaven zijn:

5 Bekendste gaven van paragnosten

Helderwetend

De paragnost heeft antwoorden op vragen die hij of zij niet kan weten. We krijgen antwoorden op vragen waarover de paragnost niet van tevoren is geïnformeerd.

Heldervoelend

De paragnost voelt de energie van mensen zoals verdriet, pijn, of angst. Het kan ook zijn dat de een paragnost de energie in of buiten een ruimte voelt zoals de sfeer of stemming.

Helderziend

De paragnost ziet beelden, een visioen, geesten, aura’s en engelen.

Helderhorend

De paragnost kan stemmen en geluiden horen die anderen niet horen.

Helderruikend

De paragnost ruikt een bepaalde geur van een energie die een ander niet ruiken kan.

Hoe werkt een paragnost?

Een paragnost stemt zich eerst af op jouw energie.  Soms gebruikt een paragnost een hulpmiddel zoals tarotkaarten, engelkaarten, een pendel of een foto van jou. Paragnosten hebben allen een eigen methode en er zijn talloze hulpmiddelen. Het is mogelijk dat hij of zij een vraag stelt om zich nog beter en dieper op je af te stemmen.

Wat kun je verwachten van een bezoek aan een paragnost?

Een Paragnost kan je antwoorden geven waarnaar je al heel lang zoekt. Hij of zij kan je ogen openen en je handvatten geven. Een paragnost voelt je energie en kan daardoor precies voelen, horen of zien wat jij voelt en nodig hebt.  Een paragnost kan je op vele levens-en gewetensgebieden helpen.

Waarmee kan een Paragnost mij helpen?

Een Paragnost kan je op alle levensgebieden ondersteunen en adviseren. Al je vragen worden beantwoord zonder een oordeel over jou. Geen vraag is abnormaal voor een paragnost of het over onszelf of over een ander gaat, een paragnost luistert zonder te oordelen. Paragnosten kunnen je bijvoorbeeld helpen met:

 • Liefde te vinden
 • Het beste uit jezelf te halen
 • Spirituele boodschappen doorgeven
 • Blokkades opheffen
 • Nieuwe inzichten geven
 • Contact met overledenen
 • Inzicht in je eigen leven
 • Helpen je kracht en vertrouwen te geven
 • Je op weg helpen naar meer innerlijke rust
 • Je pijn te verzachten
 • Je steunen
 • Je troost geven

Paragnosten adviseerden in koninklijke paleizen en nu online

In het verleden was het raadplegen van een paragnost alleen weggelegd voor koningen en rijken zoals bijvoorbeeld Catherina de Medici, de vrouw van koning Hendrik II van Frankrijk. Catherina was een zeer intelligente, politiek bekwame vrouw en zeer geïnteresseerd in Nostradamus. Michel de Nostradame werd geboren op 14 december 1503 en is de bekendste helderziende allertijden. Eeuwen geleden voorspelde Nostradamus de wereldoorlogen, Hitler, het communisme en terrorisme. Nostradamus voorspelde ook levens- en gewetensvragen zoals de paragnosten in onze tijd. Gelukkig kan iedereen nu een paragnost raadplegen zelfs online.

Is een online paragnost betrouwbaar?

Een paragnost die privéconsulten geeft is net zo betrouwbaar als een online paragnost. Vaak geven online paragnosten waarmee je kunt chatten ook privéconsulten. Een paragnost waarmee je kunt chatten voelt, ziet, ruikt of hoort net zoveel als een paragnost die tegenover je zit. Hij of zij vangt je energie als het ware op en krijgt al antwoorden door tijdens het lezen van de vragen die jij typt. Een online consult biedt alleen voordelen, je kunt vanuit huis of waar je ook bent een vraag kunt stellen. Met een computer, laptop of met je mobiel en op ieder tijdstip.

Bron: https://www.mediumchat.nl/paragnost/

Maak ik een goede beslissing? Vraag advies door middel van tarot

Zit ik op de goede weg wat betreft..hoe kan ik voorkomen dat..hoe kan ik mijn kansen met betrekking tot werk/liefde etc. verbeteren? Zit je vaak met deze vragen in je hoofd? Dan is het misschien prettig om advies in te winnen door middel van tarotkaarten. Misschien denkt u nu wel wat zijn tarotkaarten nou weer? Of zijn dat niet van die toekomstvoorspellers? In dit artikel lichten wij uit wat tarot is en hoe het je zou kunnen helpen bij bovenstaande vragen.

Wat is een tarot?

Tarot zijn een collectie van speelkaarten dat al jaren zo niet al wat eeuwen wordt gebruikt voor waarzeggerij en kaartleggen. Het wordt gezien als een hulpmiddel die inzicht kan geven in allerlei aspecten van het dagelijks leven, zaken zoals liefde, werk, persoonlijke ontwikkelen en dergelijke. Tarotkaarten zijn als een geestelijke spiegel die u helpt uzelf en uw omgeving beter te begrijpen. Echter zijn deze kaarten geen manier om uw toekomst te voorspellen! Het geeft echter advies hoe u zaken kunt aanpakken en uw interpretatie van de tarotkaarten is van grote invloed hierbij en de waarde die u hieraan hecht.

Soorten tarotkaarten

Tarotkaarten bestaan uit totaal 78 kaarten, waarvan 22 grote Arcana kaarten en 56 kleine Arcana kaarten. Arcana betekend geheim, dus geheime kaarten. Hierbij worden grote Arcana kaarten gezien als de kaarten die de belangrijkste levensfases van de mens verteld en kleine Arcana kaarten wordt gezien als de kleine levenslessen die belangrijk zijn op bepaalde momenten.

Tarotkaarten voorspellen niet uw toekomst of vertellen u wat u moet doen, want u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen leven. Echter bieden ze wel inzicht in bepaalde zaken en kunnen ze je een handje helpen bepaalde vragen te beantwoorden.

Wat is paranormaal begaafd zijn?

Er zijn een hele hoop mensen die beweren dat ze paranormaal begaafd of helderziend zien. Ze zeggen dat ze met geesten kunnen praten en dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Er zijn echter ook weer een hoop mensen die dit maar klink klare onzin vinden en ze geloven er dan ook niet in. Maar wat is paranormaal begaafd nu precies? In dit artikel geven we jou precies antwoord op die vraag.

Hieronder staan de kenmerken waaraan jij kan zien of je paranormaal begaafd bent:

1. Een voorgevoel hebben

Bijna iedereen die je iets vraagt zal zeggen dat toeval niet bestaat en dat alles gewoon komt door willekeurige gebeurtenissen. Maar er is ook een deel van de mensen die denkt dat ze wel degelijk een voorgevoel voor dingen hebben. Een voorbeeld hiervan is de deurbel, deze mensen verwachten dat hij zal gaan en binnen enkele minuten gebeurd het dan ook daadwerkelijk. Deze mensen bezitten de zogenaamde paranormale gave proscopie. Dit kan ook van invloed zijn op het gevoel wat je hebt bij mensen. Zo kun je misschien wel aanvoelen als het slecht met iemand gaat. Of wanneer je niet bij iemand in de buurt wilt zijn omdat deze persoon je een slecht gevoel geeft. Dit kan soms lastig zijn omdat je mensen niet kunt vertrouwen als ze je een slecht gevoel geven.

2. Een bekende weg

Sommige mensen geven aan dat ze het gevoel kunnen hebben dat ze al ergens geweest zijn. Wanneer ze op vakantie zijn kunnen ze zomaar eens het gevoel hebben dat ze het stadje als eens hebben gezocht of dat die weg wel erg bekend voorkomt. Dit is natuurlijk vreemd omdat ze er dan nog nooit geweest zijn. Ook kan het zijn dat ze kleine details over een plek onthouden hebben, details die niemand anders zou zijn bijgebleven. Dit is wel iets anders dan een deja vu, ook al klinkt het als hetzelfde. Een deja vu komt namelijk niet zo vaak voor en het blijft niet zo heel erg lang hangen. Wanneer je jezelf herkent in deze kenmerken kun jij zomaar eens paranormaal begaafd zijn.

3. Dromen kunnen voorspellen

Iedereen droomt in zijn slaap, ook al kun je je er niks van herinneren. Alleen mensen met paranormale begaafdheid geven aan dat ze hun dromen kunnen voorspellen. Deze dromen komen later uit, ze hebben het dan in de droomwereld als een keer meegemaakt. Als dit maar al te vaak voorkomt dan kun je dus daadwerkelijk je droom voorspellen. Wanneer je deze kenmerken herkent
bij jezelf dan kan het zijn dat je paranormaal bent. Je kunt dan altijd naar een expert gaan of meer onderzoek doen, zo kom je er meer over te weten en zo weet je hoe je het kunt gebruiken in het
dagelijks leven.

Wat is een kaartlegging?

Een kaartlegging is een bepaalde vorm van helderziendheid, maar dan met behulp van kaarten. Het kaartleggen kan antwoorden geven op vragen zoals: “Waar voert mijn pad mij heen, hoe moet ik met een bepaalde situatie omgaan?”. Het kan je bovendien ook een goed inzicht in je psyche verlenen, in je angsten, maar het kan je ook kansen bieden.

Zo kun je bijvoorbeeld gewaarschuwd worden voor een bepaald persoon, transactie of situatie. Je kunt ook te weten komen of en wanneer er voor jou een nieuw of belangrijk persoon op je pad komt.
Bij het kaartleggen helpen de beelden op de kaarten de kaartlegger bij de verklaring en de interpretatie. Bij het interpreteren worden ook de omliggende kaarten betrokken die de basisbetekenis van de kaarten beïnvloeden. De bekendste tarotkaarten zijn de Rider-Waite-Tarot en de Lenormandkaarten.

De bedoeling van het kaartleggen is om raad te geven De beslissingen daarin moet je natuurlijk altijd zelf nemen.

Hieronder gaan we iets verder in op Lenormandkaarten.

Wat zijn Lenormandkaarten?

De Lenormandkaarten danken hun naam aan Madame Marie Anne Lenormand, een beroemd kaartlezeres in Frankrijk. Zij wordt op 27 mei 1772 in in Frankrijk geboren. Op haar 21e vertrekt zij naar Parijs, waar zij gaat werken in een lingeriezaak. Daar ontmoet zij een zekere Madame Gilbert die als kaartlegster een grote reputatie heeft. Zij leert door deze vrouw de kunst van het kaartleggen. Zij beginnen salen een ‘salon’ waar kaarten gelegd werden.

In deze salon lees Madame Lenormand de kaarten voor aan belangrijke personen zoals: Lodewijk XVIII, Napoleon en Josephine de Beauharnais; de latere echtgenote van Napoleon.
Na de val van Napoleon reist Madame Lenormand naar Belgie, omdat kaartleggen en waarzeggen verboden wordt. Wanneer het verbod wordt opgeheven, keert zij weer terug en zet haar praktijk weer voort, tot zij op 72-jarige leeftijd overlijdt.

Madame Lenormand is een zeer opvallende persoonlijkheid geweest. Met haar nalatenschap van kaarten is zij in deze tijd nog steeds een bekende persoonlijkheid.

In de loop der tijd zijn de Lenormandkaarten langzaam veranderd. Vandaag de dag worden deze kaarten in de handel gebracht met aangepaste verstaanbare, moderne symbolen.

Lenormandkaarten zijn absoluut geen speelkaarten, maar worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in jezelf en je situatie. Je kunt ze vergelijken met Tarotkaarten, want er komen archetypische symbolen op voor, net als bij de Tarotkaarten.

De afbeelding van de kaarten bepaalt de betekenissen, welke weer wordt gelezen in samenhang met de omringende kaarten. Ook het versje geeft vaak een summiere verwijzing naar de kaartbetekenis en naar de invloed van de andere kaarten.

Bron: Astro Support – https://astrosupport.nl

Meditatie helpt tegen een winterdepressie

Een winterdepressie, oftewel een winterdip of winterblues, kan al eens voorkomen in de lange, donkere wintermaanden. De dagen zijn kort en we zien dus weinig daglicht en vooral zonlicht. Daardoor kan ons lichaam en onze geeft uit balans raken, want daglicht zorgt ervoor dat we wakker en actief zijn. Een gebrek aan daglicht kan er voor gaan zorgen dat we een vermoeid en somber gevoel krijgen.

Als die vermoeidheid en somberheid langer aanhouden en je een neergeslagen gevoel krijgt en je duidelijk minder actief voelt, kan het zijn dat je onder een winterdepressie lijdt. Dat is natuurlijk geen aangenaam gevoel, daarom lees je in deze blog enkele tips om een winterdepressie te voorkomen en je goed in je vel te blijven voelen.

Veel bewegen

Bewegen en sporten zijn de oplossing voor veel problemen en ook tegen een winterdepressie. Door te bewegen en te sporten zal je je actiever gaan voelen en maak je meer endorfine aan, dat is het gelukshormoon dat ervoor zorgt dat je je goed voelt. Door buiten te bewegen, krijg je ook nog eens veel licht en gezonde lucht. Daarnaast is het ook nog eens goed voor de lijn. Enkel voordelen dus!

Vaker naar buiten

In de winter hebben mensen soms minder zin om buiten te gaan, het is te koud of slecht weer, maar dan hebben we het net eens zo hard nodig. Ga elke dag een kwartiertje buiten voor daglicht of, nog beter, zonlicht. De buitenlucht zal je ook actiever maken. De voornaamste reden voor het krijgen van een winterdepressie is een gebrek aan daglicht. Lichttherapie kan helpen dat verschil te compenseren. Met lichttherapie zit je beter in je vel en voel je je goed

Mediteren

Een andere manier om je goed te voelen in de winter maanden is door te mediteren. Zo komt je geeft en je lichaam tot rust en begin je iedere dag met meer energie. Door meditatie leer je jezelf goed kennen. Daarnaast kan het helpen om negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten.

Redenen om naar een medium te gaan

Wij krijgen regelmatig de vraag: waarom zou ik naar een medium gaan? Om alle mensen met deze vraag te helpen hebben wij in de blog een aantal goede redenen om naar een medium te gaan op een rijtje gezet. Zo kunnen we iedereen helpen die rondloopt met deze vraag.

Bewijs van leven na dit leven

Veel mensen maken zich druk over het leven na dit leven, is er leven na de dood? Antwoord geven op deze vraag is natuurlijk erg lastig. Een goed medium kan je hierbij helpen door te bewijzen dat er iets is na de dood. Zo kan een medium informatie over een overleden persoon noemen die alleen naasten weten. Zo kan een medium bijvoorbeeld komen met het werk, karaktereigenschappen, hobby’s, herinneringen en manier van overlijden van de overleden persoon. Deze bewijzen (ook wel statements genoemd) geeft aan dat er iets is na de dood. Om het te geloven moet je het zelf meemaken, dit kan bijvoorbeeld door een goed medium te bellen via Mediumswereld.nl. Hiermee hebben wij uitstekende ervaringen!

Bevestiging bij vragen/dilemma’s

Iedereen loopt wel eens rond met vragen en/of dilemma’s waarbij je hulp van buitenaf kunt gebruiken bij het maken van de juist beslissing. Een medium kan hierbij helpen door advies te geven na het voelen van jouw energieveld. Zo kunnen ze aanvoelen wat de goede richting is bij vragen of een dilemma.

Angst voor de dood meenemen

De dood is voor vele mensen een beangstigende gedachte. Ontloop jij de dood? En wil je er niet aan denken? Wat als een medium bewijst dat overleden mensen nog aanwezig zijn en het fijn hebben? Onze ervaring is dat dit de angst voor de dood wegneemt.